[20131118] Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Written on November 18, 2013 by thanh

Lớp D13HT01 tham gia cuộc thi cắm hoa, kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam